+380 (67) 181-88-58
Пользовательское соглашение

Пользовательское соглашение

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ (ОФЕРТА)

У порядку та на умовах, визначених нижче,

Товариство з обмеженою відповідальністю «СмартДронс», код ЄДРПОУ: 41335166 (надалі - Продавець), у порядку статей 633 та 641 Цивільного кодексу України,

пропонує придбати Товар (як цей термін визначено в статті 2 цього Договору). Умови придбання Товару наводяться в цьому Договорі публічної пропозиції (далі – Оферта), якщо інше не погоджено Сторонами.

ОСКІЛЬКИ:

  1. Дана Оферта адресована всім фізичним та юридичним особам, що бажають придбати Товар та володіють необхідним обсягом цивільної дієздатності;
  2. Умови Оферти є однаковими для всіх Покупців; та
  3. Замовляючи Товари на Сайті, Користувач (як ці терміни визначено нижче) погоджується з умовами продажу Товарів (далі - Умови продажу товарів),

Дана Оферта є обов’язковою для виконання як Покупцем, так і Продавцем.

  1. Визначення термінів

Слова з великої літери (терміни) вживаються в цьому договорі в таких значеннях:

Товар - технічні прилади, моделі, аксесуари і комплектуючі тощо, повний перелік яких міститься у відповідних розділах Сайту;

Сайт - інтернет-ресурс, який знаходиться за посиланням: https://smartdrones.ua і використовується Продавцем для інформування потенційних Покупців, демонстрації каталогу наявного Товару, а також визначення основних комерційних положень (ціна, умови та строк поставки тощо);

Покупець - будь-яка фізична чи юридична особа, яка виявила бажання придбати Товар, а також володіє достатнім обсягом правоздатності та дієздатності для здійснення відповідного правочину;

Замовлення - заявка Покупця на купівлю Товару, адресована Продавцю, яка оформлена у відповідному розділі Сайту, або іншим чином доведена до відома Продавця (телефон/електронна пошта тощо);

Істотний недолік - недолік Товару, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (продавця, виконавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:

2. Предмет Договору

2.1 Повним і беззастережним прийняттям (акцептом) умов даної Оферти, що підтверджує укладення Договору купівлі-продажу Товару на запропонованих умовах, є факт здійснення Покупцем підтвердження Замовлення у спосіб, визначений нижче.

2.2 Продавець зобов'язується передати Покупцеві обраний та замовлений Товар, а Покупець зобов'язується прийняти такий Товар та оплатити його вартість у порядку і на умовах, передбачених цією Офертою.

2.3 Основні характеристики Товару містяться на відповідній сторінці Сайту, у описі кожної одиниці Товару. Такі описи/характеристики Товару не є вичерпною інформацією, а додаткові відомості Покупець може одержати у ході спілкування з представниками Продавця чи на сайті виробника.

2.4 Фотографії Товару в Інтернет-магазині є загальними ілюстраціями до нього і можуть відрізнятися від його фактичного зовнішнього вигляду.

3. Замовлення

3.1 Покупець самостійно оформлює та підтверджує Замовлення на Сайті через «форму кошика», електронною поштою, або за номером телефону, зазначеними у розділі контактів на Сайті.

3.2 При формуванні Замовлення Товару, Покупець повідомляє наступні достовірні відомості:

3.3 Покупець зобов'язується надати дійсну, точну і повну інформацію під час формування Замовлення.

3.4 Покупець несе повну відповідальність за надання неправдивих відомостей, що спричинило неможливість належного виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем.

3.5 Строк формування Замовлення - до 2 робочих днів з моменту підтвердження Замовлення. У разі, якщо Замовлення оформлене та підтверджене у вихідний або святковий день, строк формування починається з першого робочого дня.

3.6 Після оформлення Замовлення Покупець отримує електронний лист на, вказану при підтвердженні Замовлення, електронну пошту з інформацією про замовлений Товар, Кількість товару, Ціну товару та статус обробки і оплати Замовлення.

4. Ціна Товару та порядок оплати

4.1 Ціна кожної одиниці Товару вказується на відповідній сторінці Сайту у національній валюті - українській гривні.

4.2 У разі неправильного зазначення на Сайті (через технічну помилку) ціни Товару, на який вже сформовано Замовлення, Продавець (або його представник) інформує про це Покупця і повідомляє дійсну ціну. Після цього Продавець (або його представник) підтверджує у Покупця Замовлення або анульовує його. У разі анулювання такого Замовлення усі кошти передоплати, сплачені Покупцем за цей Товар, підлягають поверненню.

4.3 Ціна Товару може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку із обов’язковим відображенням актуальної ціни на Сайті.

4.4 Оплата Товару може здійснюватися одним з наступних способів (за вибором Покупця):

4.5 При виборі безготівкового способу оплати, доставка замовлення можлива після надходження коштів на поточний рахунок Продавця.

4.6 Продавець має право надавати знижки на Товари та встановлювати програми бонусів на свій розсуд. Види знижок, бонусів, порядок і умови їх нарахування вказані на Сайті та можуть бути запроваджені/змінені/скасовані Продавцем в односторонньому порядку.

5. Доставка товару

5.1 Доставка Товару здійснюється у спосіб, обраний Покупцем при оформленні Замовлення. Можливі Способи доставки при цьому визначені на Сайті та включають наступні:

5.2 Доставка Товару не здійснюється на окуповані території України (АРК) та Території проведення антитерористичної операції, інші території, на яких порушене принцип верховенства права.

5.3 Якщо у населеному пункті не представлені відділення жодної з кур’єрських служб, Покупець має право обрати для доставки найближчий до нього населений пункт, де є відділення такої кур’єрської служби.

5.4 Товари, ціна яких перевищує еквівалент $1000 (одну тисячу доларів США) USD, доставляються в усі регіони України безкоштовно, за умови повної оплати Замовлення у формі передоплати.

5.5 Доставка Замовлення здійснюється у строк від 2 до 70 календарних днів, в залежності від обраного Товару та місця доставки, та попередньо узгоджується з Покупцем при підтвердженні (обробці) Замовлення.

5.6 Сторони визнають та погоджуються, що затримки у доставці, які сталися не з вини Продавця не є порушенням умов цієї Оферти.

5.7 При прийнятті Замовлення, Покупець зобов'язаний оглянути Товар і перевірити його на відповідність заявленому вигляду та комплектності Товару, а також перевірити цілісність упаковки. У разі відсутності претензій до доставленого Товару, Покупець розписується в документі, що підтверджує доставку Замовлення. Підпис у документах свідчить про те, що претензій до Товару Покупцем на момент одержання – не заявлено, Продавець повністю і належним чином виконав свій обов'язок щодо передачі Товару Покупцю.

5.8 Ризик випадкового знищення або пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту передачі йому Товару та поставлення Покупцем підпису у документах, що підтверджують доставку Замовлення.

6. Повернення Товару

6.1 Покупець має право відмовитися від одержання Товару, якщо під час його огляду (в момент прийому) буде виявлена його некомплектність, або відмінність від Товару який був замовлений.

6.2 У разі вимоги про повернення Товару через його Істотні недоліки (якщо вони виникли з вини Продавця і виявлені після одержання Товару), Продавець повертає Покупцеві кошти за Товар неналежної якості протягом 5 банківських днів з дня направлення письмової вимоги про таке повернення.

6.3 Повернення грошових коштів передоплати за Товар, який не був доставлений з будь-яких причин, проводиться на картковий рахунок Покупця, зазначений у відповідній Заяві про повернення грошових коштів протягом 5 банківських днів з моменту її одержання Продавцем.

6.4 Всі спори, які можуть виникнути у сторін з приводу повернення Товару розглядаються та вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

7. Відповідальність

7.1 Продавець не несе відповідальності за:

7.2 Не залежно від обставин, відповідальність Продавця обмежується сумою вартістю відповідного Товару на момент Замовлення.

7.3 У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7.4 Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин. До обставин непереборної сили, зокрема, відносяться: стихійні лиха, військові дії, страйки, дії та рішення державних органів влади, та інші дії, що можуть виникнути у телекомунікаційних та енергетичних мережах.

7.5 Сторона, що посилається на дію обставин непереборної сили, повинна протягом п’яти календарних днів у письмовому вигляді або за допомогою електронної пошти повідомити іншу Сторону про настання таких обставин.

8. Конфіденційність і захист інформації

8.1 Персональні дані Покупця обробляються у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних». Особисті дані збираються виключно з метою дотримання вимог, що діють у сфері регулювання податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та відносин у сфері реклами.

8.2 Сторони зобов’язані забезпечити захист персональних даних, що стали їм відомі з електронних документів (повідомлень) під час вчинення електронних правочинів, у порядку, передбаченому Законом України "Про захист персональних даних".

8.3 Надаючи свої персональні дані, Покупець погоджується на їх обробку Продавцем, в тому числі і в цілях просування Продавцем власних Товарів і послуг.

8.4 Покупець дає Продавцю право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: поміщати персональні дані в бази даних Продавця (без додаткового повідомлення Покупця про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності). Продавець, при цьому, бере на себе зобов'язання забезпечити їх захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).

9. Термін дії

9.1 Договір набирає законної сили з моменту акцептування Покупцем цієї Оферти та діє до моменту повного виконання своїх зобов'язань Продавцем і Покупцем.

9.2 Договір може бути достроково припинено:

9.3 Продавець має право:

10. Інші умови

10.1 Всі суперечки, які виникли в зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням умов Оферти вирішуються шляхом проведення переговорів.

10.2 Спори, які не вдалося врегулювати шляхом проведення переговорів, підлягають розгляду в судовому порядку згідно чинного законодавства України.

10.3 У випадках, не врегульованих даною Офертою, Продавець і Покупець керуються чинним законодавством України.

10.4 Недійсність окремих положень Оферти не передбачає її недійсність в цілому.

10.5 Актуальна (чинна) редакція Оферти доступна на Сайті за посиланням: https://smartdrones.ua.

Місцезнаходження та реквізити продавця:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТДРОНС»

Платник податку на прибуток на загальних підставах

КОД ЄДРПОУ 41335166

ІПН 413351626591

Р/р № 26007056134814 в ПАТ КБ «ПриватБанк» у м. Києві

МФО 380775

Юридична адреса: 21027, м. Вінниця, вул. Келецька 53, оф. 301

Фактичнна та поштова адреса: 04119, м. Київ, вул. Дорогожицька 3, оф. 301

Тел. (факс): +380 (67) 181-88-58

Email: info@smartdrones.ua

Заказ услуги